Odtü-Felsefe Bölümü sayfasý
   
     
   
Prof. Dr. Ahmet İNAM
   
         
         
 
Ana Sayfa
 
   
Yurtiçi Makaleler -2
   
   

 

   
   
 1. "Kalite ve Felsefe", Kalite Danışma Merkezi Bülteni, sayı: 5, 1995, s. 3-6.
 2. "Felsefe Sömürüsü", Felsefe Dünyası, sayı: 16, 1995, s. 10-11.
 3. "Kimlik Sorununa Bakmak", Bilim ve Ütopya, sayı: 14, 1995, s. 5.
 4. "Hoşgeldin Fayerbend! Hoşgeldin Akıl!", Varlık Dergisi, sayı: 1055, 1995, s. 2-4.
 5. "Gerçeklik Çok Yönlü ve Öylesine Karmaşıkken, Her Canı Tutup Nasıl Açıklayabilir Gen?", Bilim ve Ütopya, sayı: 15, 1995, s. 15.
 6. "Bilimi Gönlümüzce Yaşama Çabamızda Schoupenhauer", Bilim ve Ütopya, sayı: 18, 1995, s. 36-37.
 7. "Hoşgörüyü Neden Hoş Görmüyorum?", Bilim ve Ütopya, sayı: 16, 1995, s. 17.
 8. "Şiirle Karılmış Düşünce", Insan, sayı: 13, 1995, s. 7-8.
 9. "Barış Kültürü Üstüne", Barış ve Çevre Kültürü içinde, Ankara, NÜSED, 1995, s. 7-9.
 10. "Çevre Ahlakının Yeni Yorumlarına Doğru", Bilim ve Ütopya, sayı: 17, 1995, s. 40-41.
 11. "Parmenides Evreni Niçin Durdurdu?", Menos, sayı: 2, 1995, s. 16-21.
 12. "Üniversitede Bilimsel Etkinliğin Örgütlenmesi", Felsefe Dünyası, sayı: 17, 1995, s.17-21.
 13. "Anadolu Bozkırında Bilim Çiçeği", Bilim ve Ütopya, sayı: 19, 1996, s. 44-45.
 14. "Türkiye'de Felsefenin Durumuna Dair Bir Tespit", Felsefe Dünyası, sayı: 18, 1996, s. 7-9.
 15. "Nice Ölümlere", Bilim ve Ütopya, sayı: 20, 1996, s. 27.
 16. "Ne Arar Şairler Hayatımızda?", Insan, sayı: 1, 1996, s. 1-3.
 17. "Bir Felsefeci Gözüyle Ağrı", Bilim ve Ütopya, sayı: 21, 1996, s. 38-39.
 18. "Çıjju Kırru Kafe", Bilim ve Ütopya, sayı: 22, 1996, s. 43.
 19. "Türkiye'de Bilim Düşüncesinin Durumu Üzerine Düşünceler", Felsefe Dünyası, sayı: 19, 1996, s. 3-5.
 20. "Hayattaki Sanat, Sanattaki Hayat", İzlenim, Sayfa 32, 1996, s. 6.
 21. "Kimseden Kimliğe, Kimlikten Kişiliğe", Bilim ve Ütopya, sayı: 23, 1996, s. 38.
 22. "Avucumuzda Kanayan Yara Mıdır Şiir?", Kitap-lık, sayı: 19-20, 1996, s. 21.
 23. "Kent Denen Bilmece", Sanatçı Tanıklığı içinde, Edebiyatçılar Birliği Yayınları, Ankara, 1996, s. 212-232.
 24. "Tatil Yaptıran Düzenin Çığlığı", Bilim ve Ütopya, sayı: 24, 1996, s. 25.
 25. "Kendini Sınamayı Bilmeyene Sınav Yaramaz", Bilim ve Teknik, sayı: 343, 1996, s. 56.
 26. "Hayatımıza Yaraşan Felsefeye Doğru", Felsefe Dünyası, sayı: 20, 1996, s. 2-9.
 27. "Tarihteki İroni", Bilim ve Ütopya, sayı: 25, 1996, s. 26-27.
 28. "Bilim ve Teknolojide Batının Yeniliği", Türkiye Diyanet Vakfı Bülteni, sayı: 39, 1996, s. 29-30.
 29. "Aydınımızın Halleri", Bilim ve Ütopya, sayı: 26, 1996, s. 26-27.
 30. "Nietzche'nin Gönlü", Bilim ve Ütopya, sayı: 27, 1996, s. 30-31.
 31. "Kırlarda Dans Eden Düşüncelere Doğru", Felsefe Dünyası, sayı: 21, 1996, s. 2-28.
 32. "Düşünce Özgürlüğünden Özgür ve Özgürleştirici Düşünceye", Bilim ve Ütopya, sayı: 28, 1996, s. 26-27.
 33. "Eğitişim ve Ögütüşüm Olarak Eğitim", Felsefe Açısından Eğitim ve Türkiye'de Eğitim Kitabı, 1996, s. 21-23.
 34. "İnsan Kirlenmesi", abece, sayı: 122, 1996, s. 13-16.
 35. "Felsefenin Geldiği Noktalardaki Karmaşayı Resimleme Denemesi", Kavram-Karmaşa, sayı: 1, 1996, s. 23-31.
 36. "Hülya Eğitimi", Bilim ve Ütopya, sayı: 29, 1996, s. 18.
 37. "Gerçeği Çarpıtma Ahlakı", Felsefe Dünyası, sayı: 22, 1996, s. 5-7.
 38. "İslam, Postmodernizm ve Akıl", Bilim ve Ütopya, sayı: 30, 1996, s. 28.
 39. "Yurttaşlık Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 31, 1997, s. 40-41.
 40. "Ötekinden Ötedekine: Kendimizi ve Birbirimizi Yaşayışımızdaki Sorunlar Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 32, 1997, s. 34-35.
 41. "Ben Dünyanın En Büyük Yazarı İken", Ütopya, sayı: 1, 1997, s. 94-95.
 42. "Yaşamaya Açılan Felsefe Penceresi", Yüzyılımızda İnsan Felsefesi içinde, Felsefe Kurumu Yayınları, 1997, s. 31-42.
 43. "Berbat Nesnellik, Cıvık Öznellik", Bilim ve Ütopya, sayı: 33, 1997, s. 41.
 44. "Okyanusun Dibindeki Anarşist Farkediş", Apolitika, sayı: 5, 1997, s. 16.
 45. "İç'in Gücü", Bilim ve Ütopya, sayı: 34, 1997, s. 43.
 46. "Nedir İyi Yaşamak?", Bilim ve Ütopya, sayı: 35, 1997, s. 21.
 47. "Şairane Yurt Tutan İnsandan Yurt Tutamayan Şaire I", Son Duvar, sayı: 3, 1997, s. 30-35.
 48. "Olanın Ahlakı", Felsefe Dünyası, sayı: 23, 1997, s. 11-14.
 49. "Bir Arayışın Seyir Defterinden", Bilim ve Ütopya, sayı: 36, 1997, s. 27.
 50. "Bilim ve Teknoloji'de Batının Yeniliği", Değişim Sürecinde İslam içinde, Diyanet Vakfı Yayınları, 1997, s. 123-126.
 51. "Bir Etik-Estetik Bağlantısına Doğru", Kavram-Karmaşa, sayı: 4, 1997, s. 22-24.
 52. "Şiddet Üstüne Düşünceler", Felsefe Dünyası, sayı: 24, 1997, s. 8-11.
 53. "Haber Denen Muamma", Bilim ve Ütopya, sayı: 37, 1997, s. 27.
 54. "Şairane Yurt Tutan İnsandan Yurt Tutamayan Şaire: II", Son Duvar, sayı: 4, 1997, s. 27-29.
 55. "İroniden Eğleniye", Bilim ve Ütopya, sayı: 38, 1997, s. 31.
 56. "Kimseden Kimliğe", Cumhuriyet Demokrasi ve Kimlik içinde (Derleyen N. Bilgin), 1997, s. 463-468.
 57. "Düşünen Bir Türkiye miyiz ?", Bilim ve Ütopya, sayı: 40, 1997, s. 66-67.
 58. "Yaşama Tektoniği Üstüne Düşünceler", Doğu-Batı, sayı: 1, 1997, s. 83-89.
 59. "Yolsuzluğun Anlaşılmasında Unutulan Bazı Boyutlar", Bilim ve Ütopya, sayı: 41, 1997, s. 56-57.
 60. "Unutulan Garipliğimiz", Bilim ve Ütopya, sayı: 42, 1997, s. 12-13.
 61. "Mantık ve Felsefe Kitapları Işığında Hasan Ali Yücel", Hasan Ali Yücel Günleri içinde, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, 1997, s. 14-21.
 62. "Gönlümüzdeki Köşk", Konya Eczacılar Odası Bülteni, sayı: 2, 1997, s. 22.
 63. "Yaşanacak Nitelikte Bir Türkiye İçin", Felsefe Dünyası, sayı: 26, 1997, s. 3-18.
 64. "Ahlak ve Estetik Açısından İslam ve Modernleşme", İslam ve Modernleşme, İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, 1997, s. 51-54.
 65. "Sanat, Felsefe, Bilim", Bilim Felsefesi Seminerleri, Marmara Araştırma Merkezi Yayınları, 1997, s. 1-3.
 66. "Cumhuriyet Dönemi Felsefe Eğitimi Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 44, 1998, s. 56-57.
 67. "Polanyi Etiğine Düşürülmüş Birkaç Dipnot", Doğu-Batı, sayı: 2, 1998, s. 169-183.
 68. "Marks'ı Duyanların Kulaklarına", Bilim ve Ütopya, sayı: 45, 1998, s. 20-21.
 69. "Felsefeyle Öğrenmek", Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Organı, sayı: 3, Ankara 1998, s. 3.
 70. "Bilgi Sağlığı", Yeni Türkiye, sayı: 20, 1998, s. 1665-1679.
 71. "Hayatın Felsefenin Bakımına İhtiyacı Var mı?", Bilim ve Ütopya, sayı: 46, 1998, s. 57-59.
 72. "Felsefe Atında Bir Garip Süvari", Bilim ve Ütopya, sayı: 47, 1998, s. 50-51.
 73. "Bilgi Çağının Cehaleti", Bilgi ve Toplum, sayı: 1, 1998, s. 49-54.
 74. "Yobaz Yaratan Dünyayı Anlamaya Doğru", Doğu-Batı, sayı: 3, 1998, s. 33-41.
 75. "Mana Okyanusunda Salınan Sallar Üstüne", Bilim ve Ütopya, sayı: 48, 1998, s. 40-41.
 76. "Düşünce Özgürlüğünden Özgür ve Özgürleştirici Düşünceye", Düşünce Özgürlüğü içinde (Dr. Hayrettin Ökçesiz), 1998, s. 37-46.
 77. "Şk'tan Aşk'a Doğru", Bilim ve Ütopya, sayı: 49, 1998, s. 12-16.
 78. "Felsefede Temeller Üstüne: Suvar Köseraif'e Açık Mektup", Felsefe Tartışmaları, sayı: 23, 1998, s. 34-37.
 79. "Kalp Mühürlenmesi", Bilim ve Ütopya, sayı: 50, 1998, s. 56-57.
 80. "Halsiz Kalmış Bir Ahlakın Cehenneminde", Doğu-Batı, sayı: 4, 1998, s. 67-78.
 81. "Düşünen Bir Türkiye miyiz?" Gündem Türkiye, Edebiyatçılar Derneği Yazıları, 1998, s. 75-82.
 82. "Ruh Serpilmesi Olarak Felsefe", Bilim ve Ütopya, sayı: 51, 1998, s. 44-45.
 83. "İman Tektoniğinde Yaratıcılık Sorunu", Papirüs, sayı: 19, 1998, s. 12-14.
 84. "Hayat, Medya ve Kitap", Kültür Politikaları ve , Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları, 1998, s. 134-141.
 85. "Bir 'Bakım' Olarak Felsefe", Bilim ve Ütopya, sayı: 52, 1998, s. 54-55.
 86. "Bir Narsist Akademisyenin Gözlüğünden", Papirüs, sayı: 20, 1998, s. 20-21.
 87. "Cumhuriyet'in Eğitim Felsefesine Doğru", Bilim ve Ütopya, sayı: 53, 1998, s. 52-53.
 88. "Hanemizdeki Sır", Doğu-Batı, sayı: 2, 1998, s. 179-185.
 89. "Yaşanacak Nitelikte Bir Türkiye İçin", Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları içinde, TUBA Yayınları, 1998, s. 19-34.
 90. "Devrimci Cumhuriyet'in Felsefe Eğitimi", Devrimci Cumhuriyet'in Eğitim Politikaları içinde, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1998, s. 67-70.
 91. "Bedenimdeki Giz; Spor Felsefesine Kısa Bir Giriş Denemesi", Bilim ve Ütopya, sayı: 54, 1998, s. 56-58.
 92. "Cumhuriyet'in Eğitim Felsefesini Kurma Yolunda Bir Bütün İnsan: Hasan Ali Yücel", Felsefe Dünyası, sayı: 28, 1998, s. 94-96.
 93. "Kadının Yeri", Türkiye'de İnsan Hakları içinde, (Türk Demokrasi Vakfı Yayınları), Ankara, 1998, s. 146-149.
 94. "Bir Bütün İnsan: Hasan -Âli Yücel",100. Doğum Yıldönümünde Hasan-Âli Yücel, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1998, s. 145-150.
 95. "Yeni Bir Dünya Yeni Bir Cinsellik", Papirüs, sayı: 23, 1999, s. 9-11.
 96. "Çağdaş Felsefedeki Dar Boğaz", Bilim ve Ütopya, sayı: 55, 1999, s. 56-57.
 97. "Kaygı Gülü Açarken", Doğu-Batı, sayı: 6, 1999, s. 73-92.
 98. "Epiktetos'te Oynanan", Bilim ve Ütopya, sayı: 56, 1999, s. 54-57.
 99. "Mühendis, Sen Kimsin?", Makine Magazin, sayı: 34, 1999, s. 70-71.
 100. "Sanal Gerçekliğin Gerçekliği mi, Gerçek Gerçekliğin Sanallığı mı?", Bilim ve Ütopya, sayı: 58, 1999, s. 58-59 Aynı yazı Bilgi ve Toplum, sayı: 2, 1999, s. 17-22.
 101. "Olabileceğini Olmada Ölümün Yeri", Düşünen Siyaset, sayı: 4, 1999, s. 17-23.
 102. "Hali Yarma Olanağı Olarak Karikatür", Karikatür ve Felsefe içinde, Karikatür Vakfı Yayınları, Ankara, 1999, s. 41-42.
 103. "Aşk ve Mühendis", Bilim ve Ütopya, sayı: 59, 1999, s. 52-54.
 104. "Akademisyen mi, Ak- adam- isyan mı?", Doğu-Batı, sayı: 7, 1999, s. 131-140.
 105. "Mutsuzluk Ahlaksızlıktır", Bilim ve Ütopya, sayı: 60, 1999, s. 58-59.
 106. "Kümeler Kuramı Üstüne Bazı Gözlemler", Bilim ve Ütopya, sayı: 62, 1999, s. 58-59. Aynı Yazı, Felsefe Dünyası, sayı: 30, 1999, s.3-8.
 107. "Atilla İlhan'la Türkiye'deki Düşünce Hayatının Bazı Görünüşleri", Tömer Dil Dergisi, sayı: 84, 1999, s. 41-44.
 108. "Jeolojiden Oikosolojiye", Mavi Gezegen, sayı: 1, 1999, s. 38-41.
 109. "Bilimi Yaşamak", Bilim ve Ütopya, sayı: 65, 1999, s. 54-56.
 110. "Konuşma", Masaldan Bunalıma Yeni Dünya Düzeni, Işık Kansu'nun Sorularına Yanıtlar, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 1999, s. 11-21.
 111. "Sivil İtaatsizlik", Sivil İtaatsizlik içinde, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul, 1999, s. 101-109.
 112. "Söylem Kafesinde Muhabbet Denen Kuş", Doğu-Batı, sayı: 9, 1999, s. 145-165.
 113. "Düşüncenin Türkiye'deki Son Yüzyıl İçin Bazı İpuçları", Bahçe, sayı: 17, Ocak 2000, s. 5-12.
 114. "Muhabbet Depremleri", Bilim ve Ütopya, sayı: 68, şubat 2000, s. 66-68.
 115. "Bin Yıllık Hüzün: İnsanın Düşünme Serüveni üstüne Bir Yorum", Doğu-Batı, sayı: 10, şubat 2000, s. 30-48.
 116. "Yeniyi Yitirdik Hükmü Yoktur", XXI. Mimarlık Kültürü Dergisi, sayı: 1, Nisan 2000, s. 10.
 117. "Balina'nın On Yedi Kapısı", Sessiz Arka Bahçeler Odağında Gülten Akın şiiri, derleyen Ahmet Tüzün, Didem Ayas, Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı, Ankara, 2000, s. 106-118.
 118. "Yeni Bin Yıllın Eşiğinde Bir Duygu Politikası Tartışması", Bilim ve Ütopya, sayı: 70, Nisan 2000, s. 45-47.
 119. "Eşek Aşkı", Bilim ve Ütopya, sayı: 71, Mayıs 2000, s. 81.
 120. "Hasan Ali Yücel'in Gönül Evreninde Gaziler", Doğu-Batı, sayı: 11, Mayıs 2000, s. 165-179.
   
   
1 2 3 4 5
   
     
     
 
Özgeçmiş| Yayınlar |Verdiği Dersler|Yönetilen Tezler
 
     
 
İletişim Bilgileri :
 
 
Adres: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 06531 Ankara, Türkiye
Telefon: + (90) (312) 210 3141   Fax : + (90) (312) 210 7974
Oda Numarası: Z-43   E-mail : ainam@metu.edu.tr